Rada Krajowa FMS

Krzysztof Cierpiał
Aleksandra Stasiak
Magda Zdyra
Grzegorz Gieda
Jędrzej Jankowski – Guzy
Marek Fiołna
Justyna Klimasara
Michał Kozakiewicz
Mateusz Lankiewicz
Ismena Lechowska
Michał Wcisło
Adrian Godlewski
Michał Bojda
Agnieszka Łupaczewska
Arkadiusz Waszkiewicz