O nas

Federacja Młodych Socjaldemokratów (FMS) – młodzieżowe stowarzyszenie polityczne związane z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. FMS zrzesza młodzież mającą centrolewicowe poglądy polityczne. Federacja Młodych Socjaldemokratów obecnie jest największą młodzieżówką partyjną w Polsce, działa w niej ok. 10 tysięcy młodych ludzi zorganizowanych na terenie całego kraju. Jest członkiem europejskich organizacji młodzieżowych: IUSY i YES (ECOSY).

FMS powstała w połowie roku 2003 z połączenia Sojuszu Młodej Lewicy i Stowarzyszenia Młodej Lewicy Demokratycznej. Od tej pory ma najwięcej biur na terenie kraju spośród młodzieżowych organizacji.

Federacja Młodych Socjaldemokratów organizuje spotkania i szkolenia, na których chce propagować wśród młodzieży idee równości wolności, i sprawiedliwości społecznej, ekologiczny i aktywny tryb życia. FMS opowiada się przeciw ksenofobii, faszyzmowi, nietolerancji, łamaniu zasad demokracji i praw człowieka.

W styczniu 2006 FMS podpisała porozumienie największych centrolewicowych młodzieżówek Forum na rzecz Demokracji.


6 września 2014 FMS wszedł w skład komitetu wyborczego SLD Lewica Razem. Kandydaci FMS do samorządów terytorialnych znaleźli się na listach tego komitetu.