Zarząd Główny FMS


Przewodniczący FMS
Błażej Makarewicz


Sekretarz Generalny FMS
Aleksandra Stasiak


Sekretarz do spraw międzynarodowych
Patryk Borkowski 


Wiceprzewodnicząca FMS
Magda Zdyra


Wiceprzewodnicząca FMS
Martyna Leszczyłowska 


Wiceprzewodniczący FMS
Damian Syjczak 


Wiceprzewodniczący FMS
Grzegorz Gieda


Wiceprzewodniczący FMS
Piotr Kaczmarek 


Wiceprzewodniczący FMS
Krzysztof Cierpiał


Skarbnik Krajowy FMS
Jędrzej Jankowski - Guzy