4PAK studencki FMS, czyli odpowiedź na plany reformy szkolnictwa wyższego

W odpowiedzi na reformę szkolnictwa wyższego zapowiedzianą przez ministra Jarosława Gowina, przedstawiamy 4PAK studencki FMS. Zapowiadana reforma przede wszystkim ma powiązać szkolnictwo wyższe z biznesem, ranga studenta zostanie zmarginalizowana, a na pierwszy plan wysuną się takie zagadnienia jak finansowanie, kapitał i pieniądze.


Nie zgadzając się z tak liberalną propozycją zmian w szkolnictwie wyższym, przedstawiamy nasze propozycje!

Zwiększenie i wydłużenie ulg na przejazdy PKP

Dzisiaj ulga wynosi 51% ceny biletu i obowiązuje do ukończenia 26 roku życia. Postulujemy jej zwiększenie do 70% i wydłużenie do ukończenia 27 lat.
Ma to związek przede wszystkim z rosnącymi cenami biletów na połączenia PKP. Chcemy, aby studentki i studenci nie tylko w szybki, wygodny, ale i tani sposób mogli podróżować po Polsce i poznawać inne ośrodki akademickie. Wydłużenie ulgi spowodowane jest natomiast tym, że coraz więcej młodych osób nie zaczyna studiów bezpośrednio po maturze, ale robi rok przerwy, aby dokładnie przemyśleć, jaki kierunek studiów wybrać. Niestety skutkuje to tym, że na piątym roku taka osoba kończy 26 lat i traci wszystkie ulgi.

Zwiększenie progu dochodowego, umożliwiającego uzyskanie stypendium socjalnego

Proponujemy, aby próg dochodowy uprawniający do uzyskania stypendium socjalnego zwiększyć do 1200 zł. Ma to związek ze wzrostem płacy minimalnej oraz wprowadzeniem stawki godzinowej, co spowodowało zwiększenie zarobków.

Bezpłatne akademiki dla najbiedniejszych i najbardziej zdolnych studentów

Obserwując rosnące koszty życia w dużych miastach, gdzie wynajęcie pokoju na stancji przekracza już 600 – 700 zł, opowiadamy się za zwiększeniem dostępności studentów do akademików, zwiększenie ich liczby oraz zapewnienie bezpłatnych miejsc dla najbiedniejszych studentów oraz tych, którzy wyróżniają się najlepszymi wynikami w nauce. Rolą państwa jest wyrównywanie szans dla tych osób, które pochodzą z mniejszych miejscowości.

Płatne praktyki i staże podczas studiów

Uważamy, że studentki i studenci nie mogą być darmową siłą roboczą dla firm i urzędów. Wszelkie praktyki i staże, które należy odbyć podczas studiów powinny być płatne z budżetu państwa. Proponujemy, by stanowiły one minimum połowę płacy minimalnej obowiązującej w danym roku.

We wrześniu nasze postulaty złożymy do sejmowej Komisji Petycji.

Więcej informacji:
http://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Lodz.-SLD-rozpoczelo-kampanie-skierowana-do-studentow
Udostępnij na Google Plus