Makarewicz: Polska szkoła powinna być świecka

- Podczas mojej edukacji  uczyłem się dużej ilości rzeczy, które w ogóle mnie nie interesowały i przede wszystkim nie przydały mi się w dalszej edukacji, czy też w życiu zawodowym - powiedział Błażej Makarewicz, przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów w trakcie audycji „Salon Polityczny” w Radiu Polska Live, odpowiadając na pytanie o potrzebne zmiany w systemie edukacji w Polsce.

– W moim odczuciu nauka w szkole średniej powinna już być bardziej wyspecjalizowana – dodał Makarewicz. – Należy doprowadzić do tego, aby Polska szkoła była świecka i wolna od nauczania religii – podkreślił.

Przewodniczący FMS w programie Radia Polska Live 3 kwietnia 2017 r. stwierdził, iż istnieje silna potrzeba prowadzenia zajęć z zakresu edukacji seksualnej, która w połączeniu z darmową i powszechną antykoncepcją przyczyni się do zmniejszenia liczby niechcianych ciąż.

- Szkolnictwo wyższe powinno kłaść nacisk na praktykę zawodową – powiedział Artur Jaskulski, wiceprzewodniczący FMS Mazowsze podczas programu Salon Polityczny” – Potrzebna jest większa współpraca pomiędzy uczelniami a firmami, które będą przygotowywać studentów do pracy w wybranej branży – podkreślił Jaskulski. -  Uważam, że studia powinny być nieodpłatne dla wszystkich studentów, niezależnie od kierunku-  dodał.


Oglądaj cały program "Salon polityczny", kliknij tu.

Udostępnij na Google Plus