Polska zmaga się z kryzysem konstytucyjnym - apel do Prezydenta

Przedstawiamy nasz Apel do Prezydenta RP w sprawie trwającego kryzysu konstytucyjnego. Zwróciliśmy się, jeszcze w trakcie prac sejmowych, aby w momencie, gdy nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zostanie mu przedłożona do podpisu (co niechybnie nastąpi, zapewne bardzo szybko), skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego aby ten zbadał jej zgodność z Konstytucją RP.
Szanowny Panie Prezydencie,
Narastający konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego potwierdza, że Polska zmaga się z kryzysem konstytucyjnym. Kryzysem rozpoczętym w poprzedniej kadencji przez większość PO-PSL, która dokonała godnego wszelkiej krytyki skoku na stanowiska dodatkowych dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a kontynuowanym przez aktualną większość sejmową Prawa i Sprawiedliwości. Kryzys ten doprowadził do opracowania projektu zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, które w momencie pisania naszego apelu przechodzą przez drugie czytanie w Sejmie RP. Zważywszy na funkcjonującą stabilną większość sejmową oraz przytłaczającą większość w Senacie RP nie mamy wątpliwości, że w niedługim czasie uchwalona przez Sejm ustawa zostanie przedstawiona Panu Prezydentowi do podpisu.

Proponowane zmiany w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym budzą wiele kontrowersji, a w naszej opinii ich wprowadzenie osłabi podstawy ustrojowe naszego państwa i jest niebezpieczne dla polskiej demokracji. Szczególny sprzeciw budzi próba wprowadzenia wymogu rozpatrywania przez Trybunał Konstytucyjny spraw w kolejności ich wpłynięcia, większości 2/3 głosów przy wydawaniu przez Trybunał orzeczeń, a tym bardziej brak zwyczajowego i niezbędnego w tej sytuacji vacatio legis. Wejście tej uchwały w życie będzie miało daleko idące, złe konsekwencje. Proponowane zmiany nie dość, że sparaliżują Trybunał Konstytucyjny, czyniąc z niego instytucję, która nie będzie w stanie realizować zadań, które nakłada na nią Konstytucja RP, to nie będzie możliwości zbadania zgodności tej ustawy z samą Konstytucją naszego państwa. Uważamy, że umożliwienie zbadania konstytucyjności tej ustawy jest w tym wypadku niezbędne. Wejście w życie ustawy w aktualnym brzmieniu oznaczać będzie przekreślenie zasady państwa prawnego stanowiącego jeden z fundamentów demokracji.

Panie Prezydencie, zwracamy się do Pana z apelem o wstrzymanie się ze złożeniem podpisu pod ustawą o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją, czyli do wykorzystania kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej określonej w art. 122 ust. 3 Konstytucji RP. Apelujemy do Pana Prezydenta w imieniu młodego pokolenia Polaków, tych, którzy chcą żyć w demokratycznym państwie prawa. Każde działanie, które osłabia wartości demokratyczne i podważa zaufanie społeczne do instytucji państwa, będzie miało skutki przez wiele lat. Konsekwencje dzisiejszego kryzysu spadną w szczególnym stopniu na młode pokolenie obywatelek i obywateli. Jeśli demontaż podstaw ustrojowych będzie postępował w dotychczasowym tempie, to właśnie naszemu pokoleniu przyjdzie odbudowywać zaufanie społeczne do instytucji państwa. 

Panie Prezydencie! W maju tego roku otrzymał Pan mandat zaufania również dzięki młodym ludziom. Apelujemy, żeby w obliczu aktualnego kryzysu stanął Pan po stronie obywateli i podjął najlepszą decyzję dla obrony polskiej demokracji.
Z poważaniem,

Maciej Onasz
Przewodniczący
Federacji Młodych Socjaldemokratów
Udostępnij na Google Plus