Zlikwidujmy patologie rynku pracy i wyzysk - List otwarty do Premier KopaczSzanowna Pani Premier,

Z radością przyjęliśmy Pani słowa wypowiedziane w TVP INFO 22 czerwca br. „Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mówię: przyszedł czas, aby zadbać o naszych obywateli”. Odbieramy to jako przyznanie się do tego, że przez 8 lat rządów antypracowniczej koalicji PO-PSL dbaliście państwo jedynie o dobro własne, swoich kolegów, elit biznesowych oraz sektora bankowego. Przez cały okres waszych rządów prowadziliście politykę zrzucania kosztów kryzysu oraz własnej nieudolności na zwykłych obywateli. Dziś wielu Polaków stoi na skraju ubóstwa, lub już popadło w biedę - 2,8 mln osób żyjących w skrajnej biedzie, 13% pracujących zarabiających mniej niż ustawowe minimum - Jest to efekt prowadzonej przez PO i PSL polityki.
W nawiązaniu do złożonej przez Panią Premier deklaracji zwracamy się o przyjęcie, jeszcze w tej kadencji parlamentu, rozwiązań, które rozwiążą przynajmniej część problemów Polaków, szczególnie ludzi młodych. Przedstawiamy plan minimum, gdyż z doświadczenia poprzednich lat i kolejnych „nowych otwarć” czy „ofensyw legislacyjnych” zarówno my, jak i całe społeczeństwo wiemy, że za słowami nie szły czyny. Mimo tego, wzywamy do przyjęcia dwóch podstawowych rozwiązań, które zlikwidują ważne patologie polskiego rynku pracy i pozwolą przynajmniej ograniczyć wyzysk, szczególnie młodych, Polaków.
1.           Wzywamy do poparcia projektu Sojuszu Lewicy Demokratycznej wprowadzającego minimalną płacę godzinową bez względu na rodzaj umowy. Pozwoli to zlikwidować sytuację, w której potencjalnym pracownikom oferuje się pracę za stawki uwłaczające godności ludzkiej. Za waszych rządów normą stały się propozycje pracy za 5-6 zł za godzinę brutto, a pojawiają się nawet (i to publikowane na stronach urzędów pracy!) jeszcze niższe stawki, w tym rekordowa – 1 zł za godzinę pracy brutto.
2.           Wzywamy do likwidacji bezpłatnych staży i wprowadzenia obowiązku zapłaty za pracę. Dla ponad 80% młodych Polaków zjawisko bezpłatnych staży jest powszechną normą, ponad połowa polskich studentów przynajmniej raz odbyła bezpłatny staż. Jest to nowoczesna forma niewolnictwa, jedna z najdotkliwszych patologii polskiego rynku pracy. Czas skończyć ze zgodą Państwa Polskiego na wymaganie od pracowników świadczenia bezpłatnej pracy, praktycznie bez żadnych praw za to z nałożonymi obowiązkami. Żądamy by stażyści zostali objęci przepisami o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym. Wymagać to będzie w pierwszej kolejności zmiany ustawy o praktykach absolwenckich z dnia 17 lipca 2009 roku.
Przyjęcie proponowanych przez nas rozwiązań nie zmieni z dnia na dzień Polski z kraju nierówności i wyzysku w „zieloną wyspę” o której od lat tyle mówicie, jednak może być pierwszym krokiem do naprawy sytuacji w kraju i likwidacji systemu opartego na wyzysku najsłabszych.

Z poważaniem,Maciej Onasz
Przewodniczący
Federacji M
łodych Socjaldemokratów
w Polsce
Udostępnij na Google Plus