95% majątku światowego jest w rękach 1% światowej populacji! Apel FMS i KM OPZZ             
Koleżanki i koledzy, Ludzie Pracy!

Zwracamy się do was w dniu naszego wspólnego, najważniejszego święta – Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy. Jest to dzień wyjątkowy, który jak żaden inny łączy ludzi ponad wszelkimi granicami – państwowymi, kulturowymi, ekonomicznymi. Jak co roku, dziś również musimy przypomnieć o najważniejszych dla nas wartościach – Równości, Solidarności, Wolności, Godności oraz właśnie Pracy – która nie jest dla nas towarem, nie jest przywilejem, ale podstawową wartością umożliwiającą realizowanie się zarówno jednostki jak i społeczeństw.

Nasze wartości i hasła są niezmienne, jednak w ewoluującym świecie nabierają nowych znaczeń, a my wszyscy stajemy przed nowymi wyzwaniami. Geneza Święta Pracy jest jednoznaczna – ustanowione zostało dla upamiętnienia ofiar wydarzeń w Chicago w 1886 roku. Wydarzeń, które rozpoczęły się od walki m.in. o 8-godzinny dzień pracy a później o przywrócenie do pracy zwolnionych robotników.

Wielu będzie wam powtarzać kłamstwo, że Święto pracy w tej formule nie jest już potrzebne, choćby ze względu na prawne usankcjonowanie 8-godzinnego dnia pracy, ochronę pracowników przed utratą pracy, czy przywileje socjalne. Nie dajmy sobie narzucić tego kłamstwa!

Przyszło nam żyć w czasach, w których silny ruch pracowniczy jest coraz bardziej potrzebny – zarówno w ujęciu krajowym jak i europejskim oraz globalnym. Stajemy przed nowymi wyzwaniami: coraz bardziej widoczne jest wejście świata w epokę Nowego Średniowiecza. Państwa narodowe są spychane na margines a ich kompetencje ograniczane. W części przypadków dzieje się to w ogólnym interesie i jest korzystne dla ich obywateli, jak w przypadku przekazania kompetencji organizacjom ponadnarodowym, jednak w na wielu płaszczyznach państwa ustępują międzynarodowym korporacjom oraz instytucjom finansowym. Koronnym przykładem jest trwająca właśnie próba narzucenia nam porozumienia o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki (TTIP), które stawia w uprzywilejowanej pozycji międzynarodowe korporacje względem państw i społeczeństw.
Ruch pracowniczy w skali globalnej staje przed kolejnymi wyzwaniami. Przeszło 95% majątku światowego jest skupione w rękach 1% światowej populacji! W Europie natomiast rozwarstwienie społeczne i różnice w dochodach od dłuższego czasu rosną i osiągnęły poziom porównywalny z początkiem rewolucji przemysłowej. Świat rozwinięty przestaje bronić swych największych osiągnięć jak system państwa dobrobytu. My, przedstawiciele pracowniczego ruchu młodzieżowego stanowczo się temu sprzeciwiamy!

Prowadzona w Polsce od ośmiu lat polityka rządu PO-PSL jest polityką skrajnie antypracowniczą. Rząd wydaje się być sługą w ręku najbogatszych, w rękach korporacji i biznesu. Pracownicy traktowani są jako mało istotny element a praca uważana jest za towar. Ta antypracownicza koalicja zrzuciła koszty kryzysu, wywołanego przez spekulacje instytucji finansowych, na barki najsłabszych – na barki zwykłych obywateli. Wprowadzenie elastycznego rozliczania czasu pracy, utrzymywanie na rażąco niskim poziomie płacy minimalnej, odmowa ustanowienia minimalnej płacy godzinowej, symulowana walka z wyzyskiem poprzez umowy śmieciowe, wreszcie zniszczenie dialogu społecznego i wprowadzenie w jego miejsce mieszanki dyktatu i kłamstw – to haniebne dokonania rządzących. Polska przestaje być krajem ludzi wolnych. Bo jak możemy mówić o wolności bez podstawowej równości? Jak możemy mówić o wolności w momencie, gdy sytuacja wielu Polaków jest równoważna sytuacji chłopa pańszczyźnianego, a w innych przypadkach niewolnika? Prowadzona polityka doprowadziła do tego, ze najbardziej pożądanymi pracownikami są tacy, za których pracę nie trzeba płacić. Problem ten ma wiele oblicz: przetrzymywanie pracowników na kolejnych bezpłatnych stażach, brak wynagrodzenia za nadgodziny, zmuszanie do wykonywania dodatkowej pracy w domu, nakładanie kolejnych obowiązków bez zwiększenia wynagrodzenia.

Wyzysk ze zdwojoną siłą uderza w ludzi młodych. Ponad połowa z polskich studentów odbyła przynajmniej jeden bezpłatny staż. W opinii przeszło 80% takie praktyki są powszechne. Mimo tego, ze z Polski wyjechały 2 mln. obywateli, głównie ludzi młodych, bezrobocie w tej grupie sięga 22%, to młodzi są najczęściej wyzyskiwani przez umowy śmieciowe. Nikogo już nie dziwią oferty ze stawką 3-4 zł za godzinę pracy a zdarzają się nawet przypadki oferowania pracy za 1 zł za godzinę brutto! Nie możemy godzić się na budowę takiego, antypracowniczego i antyspołecznego systemu w Polsce. Dlatego, w tym dniu, w Święto Pracy, wzywamy rząd Polski oraz decydentów europejskich do przeprowadzenia niezbędnych reform:

1.      Przywrócenia dialogu społecznego na zasadach partnerskich,
2.      Ustalenia płacy minimalnej na poziomie 50% średniego wynagrodzenia,
3.      Walki z wyzyskiem pracowników, w szczególności ludzi młodych, przez narzucanie im śmieciowych warunków zatrudnienia,
4.      Ograniczenia umów na czas określony do 24 miesięcy,
5.      Wprowadzenia obowiązku płacy za wykonaną pracę, także w ramach stażu,
6.      Likwidacji wszelkich form nowoczesnego niewolnictwa,
7.      Poszerzenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, zniesienie obowiązku zawiadamiania o kontroli i uzależnienie maksymalnej wysokości nakładanych kar od obrotu przedsiębiorstwa,
8.      Wprowadzenia rzeczywistego progresywnego podatku dochodowego w miejsce dzisiejszego, de facto funkcjonującego jak podatek liniowy, w tym znaczącego zwiększenia kwoty wolnej od podatku oraz wprowadzenie stawki 70% dla zarabiających powyżej 500.000 zł rocznie,
9.      Wprowadzenia, w całej Unii Europejskiej podatku obrotowego w miejsce podatku CIT,
10. Wprowadzenia w całej Unii Europejskiej podatku od transakcji finansowych.


Joanna Bieńkowska-Terlecka
Maciej Onasz

-

-

Przewodnicząca
KM OPZZ
Przewodniczący
FMS
Udostępnij na Google Plus