Spotkanie FMS Dolny Śląsk z Jusos

18 kwietnia Dolnośląscy liderzy Federacji Młodych Socjaldemokratów Pan Adrian Wąsik, Grzegorz Makowski  i Paweł Górny w godzinach popołudniowych spotkali się z przedstawicielami niemieckiej młodzieżówki partii SPD Panem Fabianem  Lindner, Nico Schotz, Wegener Uef, Johannes Baar. W miłej atmosferze zostały poruszone kwestie współpracy międzynarodowej pomiędzy naszymi organizacjami. Podczas rozmowy wymienili się różnymi spostrzeżeniami na temat polityki zagranicznej EU, sposobu prowadzenia kampanii wyborczych, a co najważniejsze zostały nawiązane nowe przyjaźnie, które pozwolą na przeprowadzenie wielu wspólnych akcji. Nasi goście zostali zaproszeni 30 kwietnia do Wrocławia by wraz z przedstawicielami, tutejszego FMS uczcić pamięć o Ferdynandzie Lassalle’u. Z kolei Dolnośląska organizacja uzyskała propozycję przyjazdu do Drezna, by tam wraz z kolegami z Jusos’u odbyć parę spotkań z lokalnymi władzami.
 

Today, Lower Silesia leaders of the Federation of Young Social Democrats Mr. Adrian Wąsik, Grzegorz Makowski and Paweł Górny met with representatives of the German SPD youth. In a relaxed atmosphere have been raised issues of international cooperation between our organizations. Our guests were invited to Wroclaw April 30 to memorialize Ferdinand Lassalle'u with representatives of the local FMS. On the other hand FMS Dolny Śląsk received a proposal to arrive to Dresden to take a couple of meetings with local authorities with colleagues from Jusos.

Udostępnij na Google Plus