Elastyczny czas pracy to współczesne niewolnictwo. Popieramy trzy centrale związkowe

Jako Federacja Młodych Socjaldemokratów popieramy trzy centrale związkowe NSZZ „Solidarność”, Forum ZZ i OPZZ w sprawie rozpoczęcia przez rząd premier Ewy Kopacz natychmiastowych negocjacji ze związkami w obszarach postulatów dotyczących elastycznego czasu pracy i patologii w agencjach pracy.
Elastyczny czas pracy to współczesne niewolnictwo. Niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy i wielkości rodziny, pracownik we wskazanych okolicznościach nie może odmówić nadgodzin, nawet jeśli sięgają one 12- 16 godzin na dobę. Ponadto wydłużenie okresu rozliczeniowego powoduje ograniczenie wydatków pracodawcy związanych z wynagrodzeniem pracowników za pracę w godzinach nadliczbowych, ponieważ pracodawca, zamiast dodatkowego wynagrodzenia za taką pracę, może udzielić pracownikowi czasu wolnego do końca okresu rozliczeniowego.
Agencje Pracy firmują się nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzeń lub innych świadczeń ze stosunku pracy. Rutyną agencji jest korygowanie czasu pracy i tak pracownik co prawda pracuje 40 godzin tygodniowo, ale wyrabia je przez 2 dni. Częstą praktyką jest stosowanie zapisu, na mocy którego pracownik godzi się na wypłatę wynagrodzenia dopiero po przepracowaniu określonej liczby godzin. Agencje wykorzystują ten punkt umowy i delegują pracowników do mniejszej ilości prac, po czym nie wypłacają pieniędzy.
Problemy te dotyczą już nie tylko młodych ludzi, ale również 50+, dla których praca w agencji pracy to jedyne źródło dochodów.
Federacja Młodych Socjaldemokratów nawołuje do rozpoczęcia dialogu społecznego, który jest w stanie zmniejszyć prawdopodobieństwo ostrych starć i niepokojów społecznych, a jednocześnie będzie początkiem zmian na lepsze.
Równocześnie, Rada Krajowa Federacji Młodych Socjaldemokratów wzywa Zarząd Główny FMS do podjęcia rozmów i wypracowania wspólnego stanowiska oraz nawiązanie możliwie daleko idącej współpracy z przedstawicielami Komisji Młodych głównych central związkowych w Polsce.
Przewodniczący
Federacji Młodych Socjaldemokratów


Maciej Onasz
Udostępnij na Google Plus