Kubiak: Szkolnictwo i edukacja wymagają zmian

Patrząc na rosnącą falę nacjonalizmu, nienawiści i przemocy, głównie ze strony osób młodych, a także ogrom niewiedzy historycznej, politycznej i gospodarczej młodego pokolenia, chyba każdy z nas się zgodzi, że system edukacyjny w Polsce wymaga gruntownej reformy.

Zmian systemowych wymaga nie tylko podstawa programowa, lecz również struktura szkolnictwa.

Reforma taka nie może być jednak przeprowadzana w sposób pochopny i gwałtowny, to musi być racjonalny i spokojny proces, ewolucja, nie rewolucja.

Należałoby zacząć od wyprowadzenia lekcji religii ze szkół i zastąpienia jej przedmiotem, który przygotuje młodzież do wejścia w dorosłość. Niech to będzie choćby prawo pracy czy edukacja seksualna.

Zmian wymaga także nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie. Poziom wiedzy historycznej i politycznej dzisiejszej młodzieży woła o pomstę do nieba. Trzeba rzetelnie nauczać historii, pokazywać jej różne odcienie i oblicza, a przede wszystkim nie wolno jej zakłamywać. Nie nazywajmy indoktrynacji i ogłupiania – nauczaniem historii czy wos-u.

Bardzo istotną zmianą jest też odejście od egzaminowania testowego. Trzeba uczyć młodzież samodzielnego, krytycznego myślenia, a nie bezmyślnego rozwiązywania testów.

Ważnych zmian wymaga też struktura szkolnictwa. W tej kwestii należy zacząć od finansowania wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa. Pozwoli to odciążyć finansowo samorządy, a dostęp do edukacji nie będzie uzależniony od zamożności danego samorządu. Wraz z tą zmianą powinna iść likwidacja gimnazjów. Zachowując obecną liczbę etatów nauczycielskich, możliwe byłoby zmniejszenie liczebności klas, a przez to lepsze dotarcie z wiedzą do każdego ucznia i co za tym idzie, zwiększenie skuteczności nauczania.

Edukacja i szkolnictwo wymagają zmian, zmian z korzyścią dla uczniów i samego systemu, ale zmian ewolucyjnych, nie rewolucyjnej i szkodliwej „dobrej zmiany”. Łukasz Kubiak
Udostępnij na Google Plus