Rada Krajowa w Kielcach

W sobotę, 13.09.2014 r., w samo południe, w Kielcach w siedzibie Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przy ulicy Starodomaszowskiej odbyło się posiedzenie Rady Krajowa Federacji Młodych Socjaldemokratów – organizacji młodzieżowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Gośćmi posiedzenia byli Przewodniczący SLD Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Szejna, Wioletta Janoszka – przewodnicząca Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych oraz lider listy SLD Lewica Razem do sejmiku województwa -  Henryk Mielcarz.

Głównym tematem posiedzenia były proponowane przez rządzącą koalicję zmiany w prawie pracy, których ewentualne uchwalenie będzie skutkować pogorszeniem sytuacji pracowników przez de facto przywrócenie sześciodniowego tygodnia pracy oraz poddanie ich jeszcze większej władzy pracodawców.

Dużą część obrad zajęły także tematy dotyczące zbliżających się wyborów samorządowych. Federacja zaprezentowała kandydatów do gmin i powiatów, m.in. Pawła Siejaka i Mariusza Gielca. Paweł Siejak jest doktorantem Profesora Jerzego Jaskierni, zajmuje się w działalności społecznej problemami bezpieczeństwa w mieście, przede wszystkim związanymi z komunikacją.. Mariusz Gielec jest Przewodniczącym FMS w powiecie Starachowickim, a także Sekretarzem FMS w województwie świętokrzyskim. W Federacji zajmuje się także współpracą w zakresie social media. W całym kraju FMS zamierza wystawić ponad 200 kandydatów w wyborach do organów stanowiących na wszystkich szczeblach samorządu oraz – w kilku miejscach w Polsce – kandydatów na wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.


Samorząd może i powinien służyć mieszkańcom. Chcemy budować Polskę samorządną, która będzie wspierać mieszkańców a nie odcinać się od nich. Samorząd, dla którego celem będzie budowa tanich mieszkań pod wynajem aby młodzi ludzie mogli wreszcie się usamodzielnić, rozbudowa sieci żłobków, budowa zrównoważonego rynku pracy, który nie bazuje na wyzysku, w szczególności młodych, pracowników – podkreślił Przewodniczący FMS Maciej Onasz.
Udostępnij na Google Plus