Sytuacja kobiet na rynku pracy w woj. opolskim

W środę 16 lipca 2014r. Federacja Młodych Socjaldemokratów w Opolu zaprezentowała raport z badań Sytuacja kobiet na rynku pracy w woj. opolskim. Badania były przeprowadzone w kwietniu i maju br. Zachęcamy do zapoznania i rozpropagowania wyników.

Federacja Młodych Socjaldemokratów w Opolu wraz z Forum Równych Szans i Praw Kobiet w Opolu w okresie kwiecień - maj przeprowadziła badania na próbie 1017 kobiet zamieszkałych w województwie Opolskim. Celem badań było ukazanie rzeczywistej sytuacji kobiet na rynku pracy w naszym regionie. Ankieta dotyczyła dyskryminacji spowodowanej macierzyństwem, wiekiem oraz płcią. 

Kobiety mogły wypowiedzieć się nt. polityki prorodzinnej państwa. Z analizy wypowiedzi ankietowanych wynika, że największym problemem jest brak wystarczającej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach w naszym regionie. Kobiety oczekują pomocy i ochrony w powrocie do pracy po urodzeniu i wychowaniu dziecka. Badane też zwracają uwagę na niewspółmierność urlopów „macierzyńskiego” i „tacierzyńskiego”. Uważają, że rodziny wielodzietne oraz posiadające niepełnosprawne dzieci potrzebują większych ulg podatkowych i zasiłków socjalnych. Według ankietowanych Państwo Polskie powinno wspierać młode małżeństwa w zakupie mieszkania, np. poprzez preferencyjne kredyty. Wskazane też jest budowanie mieszkań socjalnych.

RAPORT: KLIKNIJ 

Materiał TVP Opole: Kliknij 
Materiał Radio Opole: Kliknij 
Artykuł NTO: Kliknij 
Można było także o badaniach usłyszeć w Radio Doxa.
Udostępnij na Google Plus