FMS popiera Strajk Generalny 11-14 września

Federacja Młodych Socjaldemokratów popiera działania podjęte przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zmierzające do przyjęcia kompleksowych rozwiązań legislacyjnych mających na celu ustanowienie minimalnego wynagrodzenia godzinowego na poziomie 10 złotych i 50 groszy. Sytuacja na rynku pracy jest coraz trudniejsza. Wysoka podaż pracy powoduje wzrost bezrobocia, stagnacja gospodarcza determinuje spadek realnych wynagrodzeń, rośnie także odsetek osób zatrudnionych na umowy śmieciowe. Federacja Młodych Socjaldemokratów konsekwentnie przedstawia swoje postulaty zmierzające do skutecznego przezwyciężania tych negatywnych zjawisk.


Koalicja Platformy Obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym wykazuje się bezwzględną obojętnością wobec losów ludzi zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, czego najbardziej jaskrawym dowodem jest niechęć wobec podjęcia działań mających na celu oskładkowanie tych umów. Jeżeli - pod obecnymi rządami - niemożliwe jest skuteczne zwalczenie umów śmieciowych, należy dążyć do minimalizacji ich negatywnych skutków. Osoby pracujące w ten sposób pozbawieni są podstawowych praw pracowniczych: nie mają gwarancji zatrudnienia, prawa do wynagrodzenia w czasie zwolnienia lekarskiego, urlopu, nie dotyczą go regulacje płacowe.

Zgadzamy się z postulatem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych by wprowadzić godzinową płacę minimalną. Wychodzimy z głębokiego przekonania, że praca winna być godnie wynagradzana.

W przekonaniu członków Federacji Młodych Socjaldemokratów miesięczna płaca minimalna powinna mieć zalecaną przez Międzynarodową Organizację Pracy wysokość 50 proc. średniego krajowego wynagrodzenia. Aktualna wysokość przeciętnego wynagrodzenia w Polsce to 3612,51 zł brutto, a zatem połowa tej kwoty to 1755 złotych. Pracownik zatrudniony na etacie przepracowuje około 170 godzin w skali miesiąca. Podobnie jak OPZZ proponujemy, by w naszym kraju ustanowiono minimalną płacę godzinową na poziomie 10 złotych 50 groszy.

Sprzeciwiamy się dalszemu zatrudnianiu pracowników na głodowych, odzierających z godności warunkach. Wskazujemy, że w Irlandii, której ustrój gospodarczy stanowi wzór dla obecnych elit rządzących, kwota płacy minimalnej jest trzykrotnie wyższa od tej w Polsce. Jesteśmy przekonani o tym, że przyjęcie takich rozwiązań będzie dodatkowym czynnikiem wzmacniającym popyt wewnętrzny, co w kontekście stagnacji gospodarczej winno być szczególnym przedmiotem troski najwyższych władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na uwadze bierną postawę rządu Donalda Tuska w obszarze aktywizacji rynku pracy, prowadzącą do pogłębiania się recesji gospodarczej oraz trudnej sytuacji setek tysięcy ludzi, w szczególności młodych, skazanych na warunki nie pozwalające na godne funkcjonowanie, jesteśmy przekonani, że jedną z form dotarcia do świadomości rządzących jest włączenie się Federacji Młodych Socjaldemokratów do Strajku Generalnego przewidzianego na 11-14 września 2013 roku. Przedstawiciele Federacji Młodych Socjaldemokratów będą aktywnie wspierali wszelkie działania mające na celu zmianę tego niekorzystnego stanu rzeczy, również poprzez udział w tak zdecydowanej formie protestu, jaką jest Strajk Generalny!
Z poważaniem,

Grzegorz Gruchalski
Przewodniczący FMS
Jarosław Graziadei – Darmas
Sekretarz Generalny FMS
Udostępnij na Google Plus